Tema 7 – Salud Pública

Tema 7

Saúde pública: concepto. Saúde e enfermidade: concepto. Indicadores de saúde por idade e sexo: morbilidade, mortalidade, letalidade e esperanza de vida. Principais problemas de saúde na poboación galega actual. Elementos de priorización: magnitude, transcendencia, vulnerabilidade e custo.


Grabaciones Audio:


Grabaciones Video:

Clase 1 – : Salud Pública Introducción

Clase 2 – : Esquema Salud Pública I (Preguntas Braga)