Tema 41 – Heridas ’19

Valoración e coidados de enfermaría nas feridas crónicas e agudas (úlceras por presión, lesións cutáneas por humidade, úlceras en membros inferiores, úlceras neoplásicas, feridas traumáticas, queimaduras, cirúrxicas): concepto, factores de risco, localización. Procesos de formación e estadios. Escalas de valoración de risco. Medidas de prevención e tratamento.

Apuntes


Exámenes


Grabaciones Video

Tema 41UPP (Preguntas Braga 1-100)

Grabaciones Audio

Tema 41UPP (Preguntas Braga 1-100)