Tema 40 – Paciente Quirúrgico

Tema 40 – Paciente Quirúrgico

Valoración e coidados de enfermaría do paciente cirúrxico: preoperatorio, intraoperatorio e poscirúrxico. Cirurxía maior ambulatoria e cirurxía menor en atención prima- ria. Procedementos de enfermaría: drenaxes, curas e outras técnicas.


Apuntes


Exámenes


Grabación Clase – Audios


Grabación Clase – Videos