Tema 4 – Ley Salud Galicia (2019)

Lei de saúde de Galicia: o sistema público de saúde de Galicia. Competencias sanitarias das administracións públicas de Galicia. O Servizo Galego de Saúde. A estrutura organizativa de xestión integrada: disposicións que a regulan.

Apuntes


Exámenes


Exámenes Formato WORD


Grabaciones Video

Tema 4 – Común: Ley de Salud de Galicia Clase 1
Tema 4 Comun – Ley Salud Galicia Clase 2 (Preguntas Braga 60-100)

Grabaciones Audio

Tema 4 – Común: Ley de Salud de Galicia Clase 1
Tema 4 Comun – Ley Salud Galicia Clase 2 (Preguntas Braga 60-100)