Tema 39 – Problemas Oncológicos

Tema 39

Valoración e coidados de enfermaría en persoas con problemas oncolóxicos: principais problemas. Procedementos e técnicas de enfermaría. Medicamentos antineoplá- sicos: clasi cación e efectos secundarios. Medicamentos coadxuvantes. Manipulación de medicamentos citostáticos.