Tema 38 – Órganos Sentidos

Tema 38

Valoración e coidados de enfermaría en persoas con problemas dos órganos dos sentidos: principais problemas. Procedementos e técnicas de enfermaría.