Tema 32 – Respiratorio ’21

Valoración e coidados de enfermaría en persoas con problemas respiratorios: insuficiencia respiratoria aguda, enfermidade pulmonar obstrutiva crónica. Outros problemas broncopulmonares. Procedementos de enfermaría: oxixenoterapia e outras técnicas.

Apuntes


Exámenes


Grabaciones Video

Tema 32 – Respiratorio Clase 1
Tema 32 – Respiratorio Clase 2
Tema 32 – Respiratorio Clase 3
Tema 32 – Respiratorio Clase 4
Tema 32 – Respiratorio Clase 5
Tema 32 – Respiratorio Clase 6