Tema 32 – Problemas Respiratorios

Tema 32

Valoración e coidados de enfermaría en persoas con problemas respiratorios: insuficiencia respiratoria aguda, enfermidade pulmonar obstrutiva crónica. Outros problemas broncopulmonares. Procedementos de enfermaría: oxixenoterapia e outras técnicas.

  • Grabaciones:

  • Repasos:

Clase REPASO 1 Respitario I 1ª Parte:

Clase REPASO 2 Respitario I 2ª Parte:

Clase REPASO 3 Respitario II: