Tema 31 – Neurología

Tema 31

Valoración e coidados de enfermaría en persoas con problemas neurolóxicos: accidente cerebrovascular, epilepsia. Outros problemas do sistema nervioso. Procedementos e técnicas de enfermaría.

Apuntes


Exámenes


Grabaciones Audio


Grabaciones Video