Tema 3 – Ley General de Sanidad

A Lei xeral de sanidade: fundamentos e características. Competencias das administracións públicas en relación coa saúde. Dereitos e deberes dos usuarios do sistema sanitario público.

Apuntes


Exámenes


Grabaciones Audio


Grabaciones Video