Tema 26 – Crítico ’19

Valoración e coidados de enfermaría ante situacións críticas: politraumatizados, queimados, shock, intoxicacións. Parada cardiorrespiratoria: definicións e medidas de actuación. Reanimación cardiopulmonar básica e avanzada. Urxencias e emerxencias: concepto.

Apuntes


Exámenes


Exámenes Formato WORD


Grabaciones Video

Tema 26 – Paciente Crítico Clase 1 – Constantes Vitales 1
Tema 26Crítico Clase 2: Constantes Vitales 2
Tema 26 – Critico Clase 3 – Critico I (Preguntas Braga 1-59)
Tema 26 – Critico Clase 4 – Critico II
Tema 26 Critico Clase 5 – Critico III (86-125)

Grabaciones Audio

Tema 26 – Paciente Crítico Clase 1 – Constantes Vitales 1
Tema 26Crítico Clase 2: Constantes Vitales 2
Tema 26 – Critico Clase 3 – Critico I (Preguntas Braga 1-59)
Tema 26 – Critico Clase 4 – Critico II
Tema 26 Critico Clase 5 – Critico III (86-125)