Tema 8 – Comunicación

Tema 8

Técnicas e habilidades de comunicación e relación interpersoal. Traballo en equipo. Entrevista clínica. Concepto e características. Identificación de necesidades de apoio emocional e psicolóxico ao paciente, coidador principal e familia.


Grabaciones Audio:


Grabaciones Video:

Clase 1Esquema Comunicación I: