Tema 25 – Psiquiatria ’19

Valoración e coidados de enfermaría ás persoas con problemas de saúde mental: Alzheimer e outras demencias. Outras alteracións psíquicas. Prevención e control ante o risco do suicidio. Valoración da situación familiar e social. O apoio ao coidador principal e familia. Drogodependencias. Plan de transtornos adictivos de Galicia.

Apuntes


Exámenes


Exámenes Formato WORD


Grabaciones Video

Tema 25Psiquiatría Clase 1 (Preguntas Braga 1-36)
Tema 25Psiquiatría Clase 2 (Preguntas Braga 37-86)

Grabaciones Audio

Tema 25Psiquiatría Clase 1 (Preguntas Braga 1-36)
Tema 25Psiquiatría Clase 2 (Preguntas Braga 37-86)