Tema 24 – Terminal’19

Valoración e coidados de enfermaría no enfermo terminal. Principais problemas. Dor: características e escalas de medida. Dó: tipo e manifestacións. Apoio ao coidador principal e familia.

Apuntes


Exámenes


Exámenes Formato WORD


Grabaciones Video

Tema 24 – Paciente Terminal Clase 1
Tema 24 – Paciente Terminal Clase 2 – Dolor

Grabaciones Audio

Tema 24 – Paciente Terminal Clase 1
Tema 24 – Paciente Terminal Clase 2 – Dolor