Tema 24 – Terminal’19

 Valoración e coidados de enfermaría no enfermo terminal. Principais problemas. Dor: características e escalas de medida. Dó: tipo e manifestacións. Apoio ao coidador principal e familia.

Apuntes


Exámenes


Grabaciones Video


Grabaciones Audio