Tema 24 – Terminal, Dolor y Duelo

Tema 24

Valoración e coidados de enfermaría no enfermo terminal. Principais problemas. Dor: características e escalas de medida. : tipo e manifestacións. Apoio ao coidador principal e familia.

Apuntes

Exámenes


Grabaciones Audio

Grabaciones Video

Clase 1 -: Esquema Duelo y Esquema Dolor Clase 1
Clase 2 -: Dolor I y II Clase 2 + Paciente Terminal