Tema 23 – Anciano’19

Valoración e coidados de enfermaría no ancián. Principais cambios no proceso de envellecemento: fisiolóxicos, psicolóxicos e sociais. Prevención de accidentes e deterioración cognitiva. Hábitos dietéticos. Orientación para o autocoidado. Principais problemas. Valoración da situación familiar e social.

Apuntes


Exámenes


Exámenes Formato WORD


Grabaciones Video

Tema 23 – Anciano

Grabaciones Audio