Tema 23 – Anciano

Tema 23

Valoración e coidados de enfermaría no ancián. Principais cambios no proceso de envellecemento: fisiolóxicos, psicolóxicos e sociais. Prevención de accidentes e deterioración cognitiva. Hábitos dietéticos. Orientación para o autocoidado. Principais problemas. Valoración da situación familiar e social.


Grabaciones Audio:


Grabaciones Video:

Clase 1Esquema Geriatría I (16/05/18):

Clase 2 – Esquema Geriatría II (23/05/18):

Clase 3 – Esquema Geriatría III Clase 1 (06/06/18):

Clase 4 – Esquema Geriatría III Clase 2 (13/06/18):

Clase 5 – Esquema Geriatría IV Clase 1 (13/06/18):

Clase 6 – Esquema Geriatría IV Clase 2 (20/06/18):