Tema 21 – Niño Enfermo

Tema 21

Valoración e coidados de enfermaría do neno enfermo. Neonato de baixo peso e prematuro. Crises convulsivas nos nenos. Insuficiencia respiratoria aguda. Problemas gastrointestinais agudos. Deshidratación. Outros problemas máis frecuentes. Procedementos e técnicas de enfermaría. Problemas derivados do ingreso do neno no hospital.


  • Grabaciones:

  • Exámenes:

(Ver Examenes T.20 NIÑO SANO)