Tema 17 – Psicología

Tema 17

Desenvolvemento da conduta humana: etapas do desenvolvemento. Tipos de personalidade. Hábitos. Motivación. Factores socioculturais: a súa incidencia na saúde. O hospital e os problemas psicosociais e de adaptación do paciente hospitalizado. Valoración de enfermaría do comportamento humano e a súa aplicación nos coidados de enfermaría.


  • Grabaciones Audio:


  • Grabaciones Video:

Clase 1Psicología I (18/04/18):


Clase 2 – Psicología I Fin y Psicología II (25/04/18):