Tema 16 – Higiene Centros Sanitarios

Tema 16

Hixiene en centros sanitarios: conceptos xerais. Antisépticos. Desinfectantes. Esterilización. O servizo de esterilización. Preparación e tipos de material para esterilizar, métodos de esterilización. Manipulación e conservación do material estéril. Infección nosocomial. Medidas preventivas. Illamento hospitalario: concepto, tipos e descrición. Xestión de residuos sanitarios.

Apuntes

Exámenes

Grabaciones Audio

Grabaciones Video

Clase 1 – T.16 Higiene Centros Sanitarios – Antisepsia I Clase 1 (Diap.: 1-39)
Clase 2 – T.16 Higiene Centros Sanitarios – Antisepsia I Clase 2 (Diap.: 1-84)
Clase 3 – T.16 Higiene Centros Sanitarios – Antisepsia I Clase 3 (Diap.: 84-94)
Clase 4 – T.16 Higiene Centros Sanitarios – Esquema Antisepsia II (Aclaraciones), Infecciones Nosocomiales, Gestión Residuos Sanitarios