Tema 16 – Higiene Centros Sanitarios (2020)

 Hixiene en centros sanitarios: conceptos xerais. Antisépticos. Desinfectantes. Esterilización. O servizo de esterilización. Preparación e tipos de material para esterilizar, métodos de esterilización. Manipulación e conservación do material estéril. Infección nosocomial. Medidas preventivas. Illamento hospitalario: concepto, tipos e descrición. Xestión de residuos sanitarios.

Apuntes


Exámenes


Grabaciones Video

Tema 16 – Higiene Centros Sanitarios: Antisepsia (Lista Reproducción)
Tema 16 – Higiene Centros Sanitarios: Asepsia (Lista Reproducción)

Grabaciones Audio