Tema 16 – Asepsia ’19

Hixiene en centros sanitarios: conceptos xerais. Antisépticos. Desinfectantes. Esterilización. O servizo de esterilización. Preparación e tipos de material para esterilizar, métodos de esterilización. Manipulación e conservación do material estéril. Infección nosocomial. Medidas preventivas. Illamento hospitalario: concepto, tipos e descrición. Xestión de residuos sanitarios.

Apuntes


Exámenes


Grabaciones Video


Tema 16Asepsia y Antisepsia Clase 1 (Preguntas Braga 1-73)
Tema 16 – Asepsia y Antisepsia Clase 3 – Nosocomiales (Preguntas Braga 120-135)

Grabaciones Audio

Tema 16Asepsia y Antisepsia Clase 1 (Preguntas Braga 1-73)
Tema 16 – Asepsia y Antisepsia Clase 3 – Nosocomiales (Preguntas Braga 120-135)