Tema 11 – Atención Domiciliaria

Tema 11

Atención domiciliaria: concepto e etapas da visita domiciliaria. Coordinación entre atención primaria, atención hospitalaria e servizos sociais. Programas específicos de atención domiciliaria: programas de atención a pacientes inmobilizados e terminais.


Apuntes


Exámenes


Grabaciones Audio


Grabaciones Video