Tema 11 – At. Domiciliaria’19

Atención domiciliaria: concepto e etapas da visita domiciliaria. Coordinación entre atención primaria, atención hospitalaria e servizos sociais. Programas específicos de atención domiciliaria: programas de atención a pacientes inmobilizados e terminais.

Apuntes


Exámenes


Grabaciones Video

Tema 11 – Atención Domiciliaria Clase 1 (Preguntas Braga 1 – 49)
Tema 11 – Atención Domiciliaria Clase 2 (Preguntas Braga 51 – 138)
Tema 11 – Atención Domiciliaria Clase 3 (Preguntas Braga 139 – 207)

Grabaciones Audio