Tema 1 – Constitución ’19

Constitución española: principios fundamentais, dereitos e deberes fundamentais dos españois. A protección da saúde na constitución.

Apuntes


Exámenes


Exámenes Formato WORD


Grabaciones Video

Tema 1 – Constitución Lista Reproducción Todos

Grabaciones Audio